תמצית השיעור

פתרונות לשאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר ישנים.