תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא אי שיוויונים ממבחני מיצ''ב ישנים.