תמצית השיעור

נלמד לפתור תרגילים נוספים בנושא אי שיוויונות.