תמצית השיעור

נלמד לפתור תרגילים בנושא אי שיוויונות