תמצית השיעור

נפתור ונסביר כיצד פותרים שאלות מילוליות כלליות.