תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בנושא עיגול ואומדן