תמצית השיעור

פתרון שאלות מילוליות עם שברים עשרוניים