תמצית השיעור

נציב את שיעורי הזוג הסדור של המספרים במשוואה ונבחן האם הם מהווים את פתרון המשוואה