תמצית השיעור

נפתור עוד שאלות מילוליות בנושא היחס.