תמצית השיעור

נמצא את מחירו החדש של הפריט שעלה ב-20 אחוז