תמצית השיעור

נמצא איזה אחוז הוא החלק של 5 דקות מתוך 25 דקות