תמצית השיעור

נמשיך לפתור שאלות מילוליות בנושא אחוזים