תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור שאלות מילוליות בנושא הנחות באחוזים