תמצית השיעור

עוד שיעור בנושא אחוזים - מבחר שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר.