תמצית השיעור

ממשיכים לפתור שאלות מילוליות בנושא אחוזים