תמצית השיעור

מבוא וחזרה על אחוזים, ועל חיבור וחיסור של אחוזים.