תמצית השיעור

כדי לשרטט ישר עלינו למצוא נקודה נוספת שנמצאת על הישר כיון שידוע שדרך 2 נקודות עובר קו ישר. לצורך מציאת הנקודה הנוספת: נעלה על ציר Y 4 יחידות משיעורי הנקודה הנתונה ונתקדם ימינה 1 יחידה על ציר X