תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא: משוואות עם מכנה מספרי