תמצית השיעור

תרגילים בנושא: התאמת פתרון נתון למשוואות ממעלה ראשונה