תמצית השיעור

נמצא את הממוצע של הציונים כאשר נחלק את סכום הציונים בכמות המבחנים