תמצית השיעור

נפתור תרגילים ממבחני מפמ''ר ישנים בנושאים ממוצע, חציון ושכיח.