תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות בנושא ממוצע, חציון ושכיח.