תמצית השיעור

נלמד כיצד לקרוא דיאגרמה וכיצד לענות על שאלות שקשורות בה.