תמצית השיעור

נשרטט דיאגרמת עמודות של הלהקות בהתאם להעדפות התלמידים