תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בעזרת ייצוגה הגרפי