תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בעזרת קריאת ייצוגה הגרפי.