תמצית השיעור

פתרון שאלה מילולית עם נעלם בנושא הוצאות נסיעה בין יישובים.