תמצית השיעור

נלמד על מציאת נקודת האפס של פונקציה ועל תחום החיוביות והשליליות של הפונקציה