תמצית השיעור

נמצא את הגרף המתאים לנתוני השאלה וכן את מהירות האופנים