תמצית השיעור

נתונה הנקודה (2,0) ונתון השיפוע של הישר m = 1.5 נמצא את הפונקציה