תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית עם נעלם אחד ואי שיוויון.