תמצית השיעור

נמצא את צלע מסך הטלויזיה על ידי שימוש במשפט פיתגורס