תמצית השיעור

את הגרף נשרטט ע''י 2 נקודות שמקיימות את משוואת הישר