תמצית השיעור

מחיר חבילה שווה לשתי החברות, יהיה בנקודת חיתוך 2 הגרפים