תמצית השיעור

סימן השיפוע קשור לעלייה/לירידה של הפונקציה הקווית. אם המקדם של x (כלומר m) חיובי – הפונקציה עולה אם המקדם של x (כלומר m) שלילי – הפונקציה יורדת