תמצית השיעור

נבדוק כיצד להתאים גרף של פונקציה קווית למשוואה נתונה