תמצית השיעור

נכפיל את מספר העטים במחיר יחידה ונמצא כמה עלו כולם.