תמצית השיעור

נמצא את שיפוע הישר ואת נקודת חיתוך הישר עם ציר Y