תמצית השיעור

נמצא את שטח המשולש המורכב משני משולשים חופפים