תמצית השיעור

נמצא את שיפוע הישר ואת משוואת הישר המקביל לו