תמצית השיעור

נתונות 2 נקודות ועל פיהן נמצא את משוואת הישר