תמצית השיעור

נפתור את מערכת המשוואות ע''י שיטת השוואת המקדמים ושיטת ההצבה