תמצית השיעור

נפתור שאלות ממבחן מפמ''ר על סוגים שונים של זוויות.