תמצית השיעור

נמצא באילו כיתות נמצא יחס שווה עם שימוש בהרחבה וצמצום היחס.