תמצית השיעור

נפתור את השאלה עם שימוש במציאת חלק מכמות