תמצית השיעור

נבנה משוואה בהתאם לנתוני השאלה בהתאם ליחס הנתון