תמצית השיעור

נמצא את מספר הבנות בכיתה כחלק מכמות לפי יחס נתון.