תמצית השיעור

נפתור את התרגיל עם שימוש בעובדה ששיפוע הישר זהה בגרפים מקבילים