תמצית השיעור

נפתור מערכת משוואות עם נעלם אחד בשיטת השוואת מקדמים