תמצית השיעור

תרגילים בנושא: שטח והיקף משושה ומשולש